วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตรวจโรงไฟฟ้า
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงไฟฟ้าราชบุรี หลังได้รับแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่โรงไฟฟ้าราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงไฟฟ้าราชบุรี หลังได้รับแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งทางผู้บริหารของทางโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ทำการชี้แจงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมพาคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของทางโรงไฟฟ้าราชบุรี

อย่างไรก็ตามทางนายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้เสนอให้ทางโรงไฟฟ้าต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญการใช้เชื้อเพลิงพร้อมกับนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงว่าส่งผลขัดแย้งต่อรายงานผลกระทบหรือไม่ และให้แสดงรายละเอียดรายการกำจัดมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีคำรับรองของวิศวกร รวมถึงให้ส่งรายละเอียดปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมวิธีกำจัดว่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 หรือไม่อย่างไรภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
16/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: