วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ราชบุรีดันเปิด ช่องตะโกบน จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-หม่า เสริมการท่องเที่ยว เชื่อมสัมพันธ์จ.ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ไทย-หม่า หวังส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน พร้อมด้วย นายโกมล ตันติวรนุกูล หอการค้าจังหวัดราชบุรี นายโกเมศ แดงทองดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย , กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย , กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ,ด่านศุลกากรแม่กลอง ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.นครปฐม ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ตามที่ จ.ราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ชายแดน บ้านตะโกบน ม.8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2554 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาช่องตะโกบน เป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ราชบุรี

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่นของสองประเทศ ประกอบกับในปี 2558 จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้การค้าการลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจ้างงาน มีความเป็นเสรี และสะดวกมากขึ้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องตะโกบน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่า พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานสำรวจศึกษาและจัดทำประชาวิจารณ์โดยให้ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านออกสำรวจ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตะนาวศรี และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สวนผึ้ง ทำแผนจัดหางบประมาณก่อสร้างถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปี 2555 ต่อไป

สำหรับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-พม่า เป็นโครงการที่ทาง จ.ราชบุรี ได้ผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่า ซึ่งในปัจจุบันมีชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าจากพม่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นของป่า น้ำผึ้ง ปลาแม่น้ำ เข้ามาค้าขาย ทางจังหวัดจึงต้องการให้การค้าขายเหล่านี้เป็นไปอย่างถูกต้องภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่เอา