วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มรมจ.ร่วมพิธีส่งมอบวุฒิบัตรต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคล ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานพิธีส่งมอบวุฒิบัตร”โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน”ให้แก่สถาบันการศึกษาและผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รักษาการ เลขาธิการ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ เมธีกุล ประธานคณะทำงานกิจการกระจายเสียง ร่วมในพิธี

พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา โพธิ์พรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมในพิธี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และจัดสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนมีการจัดตั้งทั่วประเทศกว่า 6,000 แห่ง การดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงชุมชน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนให้มีมาตรฐานและเป็นระบบต่อไปภาพ/ข่าว วัฒนา อ่วมเนตร
26/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: