วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ที่อำเภอดำเนินสะดวก


รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ อำเภอดำเนินสะดวกหลังพบสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง

ตามที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องของน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาอย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบถึงสาเหตุของน้ำเสีย ซึ่งก็พบว่าส่วนหนึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ หลายแห่งที่ขาดระบบบำบัดที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบ น้ำเสียจากแหล่งชุมชน และภาคเกษตรกรรม ที่เป็นอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทางนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย หลังจังหวัดได้สั่งการให้ผู้ประกอบการได้
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

แต่ล่าสุดผู้ประกอบการก็ยังนิ่งเฉย ต่อการแก้ไขปรับปรุง ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จึงได้มีคำสั่งระงับการประกอบกิจการ แก่โรงงานวิรัชการค้า ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เนื่องจากโรงงานดังกล่าว ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ภายในโรงงาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากระทำผิด พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีความผิดตามมาตรา 50 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหลังการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ทางอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งผู้ประกอบการ ให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน รวมถึงให้รีบดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ได้อย่างไร้มลพิษต่อไปภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
12/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: