วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2554


จ.ราชบุรี เตรียมจัดงาน เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี พันเอกสุธี ลิมพะสุต ประธานชมรมกีฬามวลชนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2554 เพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยเรียบร้อย

เนื่องด้วยชมรมกีฬามวลชนจังหวัดราชบุรี สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมกันจัดงานเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี 2554 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง ควบคู่กับการทำสมาธิ ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งวันวิสาขะบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ ประกาศให้วันวิสาขะบูชา เป็นวันพระพุทธเจ้า ถือเป็นวันสำคัญของโลก ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมฯ ได้ ตามวัน และเวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: