วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองราชบุรีตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมหาธาตุสมานา


นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลาน มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมหาธาตุสมานา

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมหาธาตุสมานา นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองพร้อมทั้งบุตรหลาน ที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ เพื่อแจ้งถึงแนวทางในการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งทางเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เด็กๆที่เข้ามาศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลเมืองราชบุรีได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมหาธาตุสมานาขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่าน ซึ่งในแต่ละวันเด็กๆ จะได้รับการพัฒนาโดยผ่านการเรียนปนเล่นอย่างสนุกสนาน จนสามารถก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเทศบาลเมืองราชบุรี ได้คัดสรร บุคลากรครูผู้ดูแลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย และมีจิตใจรักเด็กเข้ามาดูแลที่ศูนย์แห่งนี้

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมหาธาตุสมานา มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน หากท่านที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมหาธาตุสมานา สามารถคิดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนมหาธาตุสมานา ในวันและเวลาราชการ


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
13/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: