วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ราชบุรีออกสำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำน้ำตกเก้าชั้นอำเภอสวนผึ้งช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณน้ำตกเก้าชั้น ตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นที่เก้า เพื่อสำรวจแหล่งน้ำเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำในการสร้างความชุมชื้นให้ผืนป่าเพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ที่บริเวณน้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอสวนผึ้ง ชลประทานราชบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำบาลดาล กองพลพัฒนาที่1 ราชพัสดุจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมเดินทางออกสำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ในการปรับปรุงพัฒนาน้ำตก 9 ชั้น ตำบลห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้มีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพื่อมุ่งให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจกระจายรายได้ ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งขณะนี้พบว่าเริ่มมีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งเรื่องการใช้ที่ดิน การใช้ป่า ใช้น้ำ

โดยเฉพาะเรื่องการใช้น้ำที่มีความต้องการมากขึ้น บางจุดมีการขัดแย้งเกิดขึ้น ในกรณีน้ำตก 9 ชั้น ซึ่งเป็นแหล่งน้ำรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำแห้ง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะไม่เห็นน้ำตก จะเห็นเพียงแอ่งน้ำเล็กๆ โดยสภาพตอนนี้มีปัญหาน่าเป็นห่วงมากเนื่องจากน้ำลดน้อยลง

ดังนั้นจังหวัดราชบุรีได้ออกสำรวจพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดปี พ.ศ. 2554 ในการ สร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเก็บน้ำให้มากขึ้น ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดทำที่ทิ้งขยะ ตลอดจนป้ายชี้ทางต่างๆ โดยเน้นไม่เปลี่ยนสภาพเดิมของน้ำตก คือ ไม่ขุดลอกรื้อน้ำตกให้คงสภาพเดิมไว้ เพียงแต่เก็บเศษขยะ เศษดินโคลนที่ทับถมออกให้สามารถเก็บน้ำได้มาก ทั้งนี้ต้องการให้น้ำตกเก้าชั้นมีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แบบยั่งยืนสืบต่อไปภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
06/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: