วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เปิดหมู่บ้านนักกีฬา


จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพเปิดหมู่บ้านต้อนรับการแข่งขันนักกีฬาไทยภูเขา พญาผึ้งเกมส์

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้านนักกีฬาการแข่งขันกีฬาไทยภูเขา ครั้งที่ 23 พญาผึ้งเกมส์ ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยโครงการดังกล่าว ทางกรมพลศึกษาได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนักกีฬา ไทยภูเขา พญาผี้งเกมส์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 นี้ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นรวม20 จังหวัด จำนวน 2,684 คน

เป็นนักกีฬา จำนวน 1,848 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 863 คน ซึ่งจะมีการแข่งขันแบ่งเป็น 2 สนาม คือ ที่สนามกีฬากลางจังหวัด และ สนามกีฬาที่อำเภอสวนผึ้ง สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายว่าให้ทุกด้านต้องเป็นมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นด้านสนามการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ด้านการตัดสิน ด้านพิธีเปิด – ปิด และมอบเหรียญรางวัล ซึ่งทางกรมพลศึกษาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเปิดหมู่บ้านนักกีฬาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่จะต้องมีพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันของคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
06/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: