วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชาวบ้านร้องผู้ว่าฯให้ตรวจสอบ สค.1ของวัดพระศรีอารย์หลังออกมาทับที่ดินของชาวบ้าน


ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีได้มีชาวบ้านใน ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กว่า 50 คน ซึ่งนำโดยนางสายพิณ แก้วงามประเสริฐ อายุ 45 ปี และนายสุภาพ รุ่งสว่าง อายุ 60 ปี ได้เดินทางมายื่นหนังสือกับนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ (สค.1) ของวัดพระศรีอารย์ ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ที่ออกมาทับโฉนดที่ดินของชาวบ้าน แต่ทางนายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มารับเรื่องแทน

โดยให้ชาวบ้านส่งตัวแทนเข้ามายื่นหนังสือและมาพูดคุยกับชาวบ้าน โดยชาวบ้านที่มาร้องเรียนนั้นต้องการให้ทางจังหวัดทำการตรวจสอบที่มาของ สค.1 ที่ทางวัดพระศรีอารย์ นำมาอ้างในการที่จะขอทำการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน ตามที่กรมการศาสนามีนโยบายให้วัดต่างๆทั่วประเทศได้ทำการออกโฉนดที่ดิน ทั้งที่เมื่อปี พ.ศ.2525 ทางวัดพระศรีอารย์ได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องชาวบ้านจำนวนกว่า 20 ราย เพื่อขับไล่ให้ชาวบ้านออกจากที่ดินของวัดซึ่งในขณะนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด 76 ไร่ แต่ชาวบ้านก็ได้นำหลักฐานในการครอบครองที่ดินมาแสดงในชั้นศาลจนถึงศาลฎีกา และในปี พ.ศ.2530 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ชาวบ้านชนะความและให้ชาวบ้านออกโฉนดในที่ดินได้ ทำให้ที่ดินของวัดในขณะนั้นเหลือเพียง 23 ไร่ หลังจากที่ชาวบ้านได้ทำการรังวัดและออกโฉนดไปแล้ว เป็นเวลากว่า 21 ปีแล้ว

แต่พอมาวันนี้ทางสำนักพุทธศาสนาฯ ได้ถือเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 ซึ่งออกในปี พ.ศ.2498 ของวัดพระศรีอารย์ มาเพื่อทำการรังวัดออกโฉนดใหม่ โดยในส.ค.1 นั้นระบุว่ามีพื้นที่ จำนวน 56 ไร่ ทำให้ชาวบ้านนั้นสงสัยว่า ส.ค.1 ที่วัดมีอยู่นั้นมาจากไหนทั้งที่ในช่วงที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างชาวบ้านกับวัดนั้นก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และที่ดินซึ่งเหลือจากที่ชาวบ้านทำการรังวัดไปแล้วทำไมถึงมีที่ดินเพิ่มขึ้นมาอีก ทำให้ชาวบ้านไม่ยอมให้มีการชี้แนวเขตหรือทำการรังวัดแต่อย่างใด จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่า ส.ค.1 ที่ทางสำนักพุทธฯนำมาอ้างนั้นมาจากไหน โดยให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบให้

ซึ่งทางรองผู้ว่าฯ ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้มารับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยให้ประสานกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ราชบุรี ในการขอข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานมาให้ทราบเป็นระยะด้วยภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
09/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: