วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

เตือนวินจักรยานยนต์ ไม่ติดราคา


ขนส่งฯ เตือนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องแสดงอัตราค่าโดยสาร และติดประกาศที่วิน พร้อมประสานงานตำรวจและเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากฝ่าฝืนเก็บค่าโดยสารเกินราคามีโทษหนัก

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์สาธารณะในจังหวัดราชบุรีจดทะเบียนอยู่ 1,446 คัน และเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะผิดกฎหมาย (ป้ายดำ) ประมาณ 107 ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ถึงความไม่เป็นธรรมในการใช้บริการ โดยเฉพาะการเก็บค่าโดยสารที่ไม่ชัดเจนแน่นอน ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้ควบคุมดูแลให้ทุกวินรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องจัดทำป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารอย่างเป็นมาตรฐาน และติดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน

พร้อมทั้งนำไปติดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอที่วินตั้งอยู่ รวมทั้งได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ควบคุมการให้บริการของรถจักรยานยนต์สาธารณะ และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันจับกุมผู้เก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 66/5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการขนส่งสาธารณะของประเทศภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
07/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: