วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกสมัครประกันสังคม


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้สมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 โดยจ่ายเงินผ่านตัวแทน

นางสาวพีรเพ็ญ หาญเบญจพงศ์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ตามแผนปฏิรูปประเทศไทยให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท (ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท) จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ เงินชดเชยการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ส่วนทางเลือกที่ 2 จ่ายเงิน 150 บาท (ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท) จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพอีก 1กรณี

การขยายความคุ้มครองดังกล่าว คาดว่าจะรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 แต่ในขณะนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพมาแอบอ้างกับผู้ประกันตนว่าสามารถสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยจ่ายเงินผ่านตัวแทน ได้ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 สำนักงานประกันสังคมจึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้โดยเด็ดขาด เนื่องจากการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น และในขณะนี้ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินสมทบแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีหรือ สายด่วนประกันสังคม 1506


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
07/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: