วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด


จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 ท่าน และผู้อาวุโสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ซึ่งมีส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรจากนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนางกรองกาญจน์ โกมลภมร นายกเหล่ากาชาดอย่างเนียงแน่น

สำหรับ การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามที่ชาวจังหวัดราชบุรีได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย ในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต จังหวัดราชบุรีในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก จึงได้จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ นำอาหาร และเครื่องดื่ม มาเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมงานมากมายและมีการเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: