วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด นายณรงค์ ครองชนม์ นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางกรองกาญจน์ โกมลภมร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ และทุกข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

เนื่องด้วย สมเด็จพระนเรศวร มหาราช มหาวีรกษัตริย์ของชาติไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แก่ชาวไทยทั่วหล้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อแผ่นดินประเทศสยาม ทรงกอบกู้เอกราชชาติสยามจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยอยุธยา พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ ทรงอุทิศพระองค์กอบกู้เอกราช ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้ปวงประชาราษฎร์ จนประวัติศาสตร์ได้จารึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจไว้อย่างภาคภูมิ

จึงนับได้ว่าพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อผืนแผ่นดินและชนชาติไทยอย่างใหญ่หลวง ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี จ.ราชบุรี ได้ประกอบ พิธีวางพวงมาลา และวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 406 ปี ใน วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: