วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช รุ่นที่ 4


อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 4

ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) อ.เมือง จ.ราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช รุ่นที่ 4 พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายมานิต นพอมรบดี อดีต รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวว่าเนื่องจาก ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก ซึ่งการหวนกลับมาระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันนั้น เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
ทางอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงได้จัดโครงการ ยุวชนคนดี ศรีเมืองราช เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำยุวชน ผู้นำเยาวชน ในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาทของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ ความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ ให้กับยุวชนไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุข ต่างๆ โดยมีผู้นำชุมชน รวมถึง เยาวชน ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วม โครงการ กว่า 100 คนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: