วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

คสม.จอมบึงผลักดันงานมวย 9 ทัพส่งเสริมการท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สรุปงานศึกมวย 9 ทัพ 9 เวทีสำเร็จตามเป้าหมาย หวังใช้มวยไทยเป็นสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการคสม.ได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานคสม. พร้อมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นการขอบคุณที่นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ คสม. และมหาวิทยาลัยตลอดมา ทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างสัมพันธภาพการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน และในการประชุมคณะกรรมการ คสม. ครั้งนี้ได้สรุปการจัดงาน ศึกมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองราชบุรี

จากการประเมินผลการจัดงานในภาพรวมของความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ถือว่าประสบความสำเร็จไปตามเป้าหมาย รวมถึงเงินสนับสนุนกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจากการหารือร่วมกันทุกฝ่ายก็เห็นชอบให้มีการจัดงานต่อไป เพื่อให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยใช้มวยไทยเป็นสื่อกลาง  ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการรับสมัครนักศึกษาในปีนี้ ก็เป็นไปตามเป้าหมายแต่ก็ยังมีการเปิดรับสมัครและการรายงานตัวไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ส่วนการลงนามความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งล่าสุดกาลงนามความร่วมมือทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับมหาวิทยาลัย กุ้ยโจว ประเทศจีนได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ก็เป็นอีกความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษา โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
12/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: