วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

ตุ้มโฮมเมือยามบ้านปี 2554


ชมรมชาวไทยอีสานจังหวัดราชบุรี จัดงานตุ้มโฮมเมือยามบ้าน เพื่อพบปะสังสรรค์พี่น้องชาวอีสานในจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554

ที่บริเวณโดมอาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ชมรมชาวไทยอีสานจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดงานตุ้มโฮมเมือยามบ้าน ประจำปี 2554 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยพันเอกถาวร ไชยเดือน ประธานชมรมชาวอีสานจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ และส่งความสุขให้กันแก่สมาชิกในชมรมชาวอีสาน ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน โอกาสนี้นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมฟ้อนรำร่วมกับชาวอีสานอย่างสนุกสนานอีกด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: