วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผู้ว่าเมืองโอ่งเร่งช่วยเหลือราษฎรในอำเภอสวนผึ้งผู้ว่าเมืองโอ่งกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือราษฎรในอำเภอสวนผึ้ง

นายสุเทพ โกลมรภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ประมาณนํ้ายังมากอยู่ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ความแรงของนํ้าทําให้สะพานหลายแห่ง โดยเฉพาะตอหม้อสะพานชํารุด ประมาณ 5 จุด หากฝนยังไม่หยุดตกจะทําให้ราษฎรเดือดร้อนมากขึ้น ให้ทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ตชด. ทหาร ในพื้นที่ลําเลียงสิ่งของอาหารอุปโภค บริโภค เข้าไปในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเบื้อง อาจจะใช้เส้นทางพิเศษ หรือไกลกว่าเดิม แต่จุดที่น่าเป็นห่วงคือ รีสอร์ทที่มีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ ซึ่งทางอําเภอได้ประสานทุกหน่วยงานทั้งสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดูแลเรื่องของโรคที่มากับน้ำ ปศุสัตว์ก็ต้องดําเนินการตรวจสอบสัตว์ป่วย หรือสูญหาย

ส่วนหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รุนแรงล่าสุดมีรายงานว่า สะพานคลองสามที่เจ้าหน้าที่กําลังใช้ดินถมคอสะพานนั้น นํ้าที่มาแรงได้พัดคอสะพานขาดอีกครั้ง ทําให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย และคณะของนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หน่วยมูลนิธิ หน่วยกู้ภัย ที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้เช่นกัน ขณะนี้ได้ของสะพานแบริ่งจากกรมการทหารช่วงเพื่อเข้าไปทอดข้ามบริเวณคอสะพาน คลองสามเพื่อช่วยผู้ติดค้างต่อไปภาพ/ข่าว ภัทรพงศ์ คำเปรม
05/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: