วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อบจ.ราชบุรีมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ยางหัก


อบจ.ราชบุรีมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม กับตำบลยางหัก เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 7 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพงศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายโอภาส ตัณเจริญรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ได้นำถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี จำนวน 100 ชุด หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้มีน้ำท้วมทุกพื้นที่ ในตำบลยางหัก พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย อีกทั้งการทำการประมงเลี้ยงปลาน้ำจืดและการทำปศุสัตว์ ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้นำถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
08/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: