วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สมเด็จพระบรมฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนมอบของช่วยเหยื่อน้ำท่วมสมเด็จพระบรมฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนมอบของช่วยเหยื่อน้ำท่วม ที่อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจ.ราชบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศตรี สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพและของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด

ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ประสบอุทกภัย อันเนื่องมาจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดมีน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอสวนผึ้งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรรวมทั้งพืชไร่ พืชสวนได้รับความเสียหายจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งอำเภอจอมบึงเป็นอีกอำเภอหนึ่งในจำนวน 5 อำเภอของจ.ราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่มีอาการเจ็บป่วยที่บริเวณศาลาประชาคม เทศบาลตำบลด่านทับตะโก

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจ.ราชบุรี ขณะนี้น้ำในทุกพื้นที่เริ่มลดลงแล้ว ประกอบกับฝนไม่ตกจึงทำให้ปริมาณที่ท่วมขังแห้งลงไปจนเกือบกลับสู่สภาพปกติ ในส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ก็ได้เร่งนํารถแบ็คโฮขุดลอกคลอง เพื่อเร่ง ระบายนํ้าให้ไหลลงสู่แม่นํ้าแม่กลองให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหานํ้าท่วมในไร่และนาข้าว แต่ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีนั้นยังต้องมีการเฝ้าระวังบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองนั้นสูงมากเพราะเขื่อนแม่กลอง ซึ่งอยู่ในอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้ปล่อยน้ำลงมาเนื่องจากน้ำในเขื่อนนั้นมีปริมาณมากจึงต้องเร่งระบายออก แต่ถ้าฝนหยุดตกก็คงจะหยุดปล่อยน้ำ

ส่วนความเสียหายนั้นทางจังหวัดราชบุรี ได้มีการสรุปบ้างแล้วในเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจำนวน 162,289 ไร่ 29 ตำบล 183 หมู่บ้าน ใน 5 อำเภอ คือ สวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง ปากท่อ และอำเภอเมืองราชบุรีภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
07/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: