วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สถานการณ์ของน้ำ


การประปาเทศบาลเมืองราชบุรี แจ้งสถานการณ์ของน้ำเนื่องจากน้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบจึงต้องลดการผลิตลดลง

การประปาเทศบาลเมืองราชบุรี แจ้งสถานการณ์ของน้ำเนื่องจากน้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบจึงต้องลดการผลิตลดลง เนื่องจากน้ำได้ท่วมโรงสูบน้ำดิบในคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ทำให้การประปาต้องลดการผลิตลงของเช้ามืดในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ซึ่งน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีความขุ่นสูงมากกะทันหัน ประมาณ 900 NTU (หน่วยวัดความขุ่นของน้ำ) ไม่ได้ตามคุณภาพน้ำ จึงต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ในวันที่6 ตุลาคม 2553 และจะเริ่มจ่ายน้ำออกได้ประมาณ 17.00 น.

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 แต่ก็ยังผลิตน้ำได้ไม่เท่าเดิม เนื่องจากความขุ่นของน้ำมีความขุ่นที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 1,100 NTU ทำให้ในขณะนี้ยังไม่สามารถเพิ่มผลิตน้ำทั้งหมดทุกสายไม่ได้ ซึ่งทางการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีกำลังปรับปรุงแก้ไขอยู่ในขณะนี้ คาดว่าเย็นนี้จะสามารถผลิตน้ำได้มากกว่าเดิมและการประปาจะทำให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยต่อไปภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
07/10/53


ไม่มีความคิดเห็น: