วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภอปากท่อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น


ที่ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และนายพงศักดิ์ กิจประเสริฐ รององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้

ซึ่งนาย กฤษณะ พลอยชุม นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง กล่าวว่า ด้วยพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำท้วมทุกพื้นที่ทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลทุ่งหลวง พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย อาทิ ข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น การทำการประมงเลี้ยงปลาน้ำจืดและการทำปศุสัตว์ โค ไก่ สุกร กบ ได้รับความเสียหายหายอย่างรุนแรง ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ สภาพการคมนาคม ถนนหลายสายถูกน้ำตัดขาดไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ และสะพานข้ามหมู่บ้านซอยหนองแขม หมู่ที่ 11 ถูกน้ำกัดเซาะจนพัง จากการสำรวจความเสียหายของประชาชนโดยเบื้องต้น พบว่าประชาชนในตำบลทุ่งหลวง ได้รับความเสียหายจำนวน 1,200ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 4,353 ไร่ และการประมงจำนวน 30 รายภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
07/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: