วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชาชนนุ่งขาว ร่วมพิธีกรรมเทศกาลกินเจประชาชนในจังหวัดราชบุรี นุ่มขาว ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเจ จัดขึ้นในช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

ในช่วงเทศกาลกินเจ ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ได้นุ่งขาวห่มขาว เข้าไปทำบุญ ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล สร้างอานิสงส์
ให้กับตนเองและครอบครัว ตามโรงเจต่างๆ โดยที่โรงเจซินเฮงตั๊ว ราชบุรี (ข้างประปา) ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพุทธบูชา (ก๊งฮุก) เพื่อถวายข้าวพระพุทธองค์ พิธี
เดินธูป และในตอนกลางคืนจะมีการสวดของพระสงฆ์ การสวดสาธยายธรรมพระสูตรขอขมากรรม โดยกิจกรรมเหล่านี้จะจัดขึ้นทุกวัน
         
           และที่โรงเจเล่าซินเฮงตั๊ว (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ได้จัดพิธีแก้บน ให้กับประชาชนที่มาขอพร และสมความปรารถนา โดยจัดให้คระงิ้วแต่งตัวเป็นเทพโป๊ยเซียน ทั้ง 8 นำลูกเจ้า หรือ ไท่จื๊อ ถวายต่อฮุกโจ้ว ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยคนไทยจะเรียกว่าพระประจำวัน ส่วนคนจีนจะเรียกว่า พระพุทธเจ้า 9 พระองค์
        นอกจากนี้ทางโรงเจยังจัดให้มีพิธีแห่ผลไม้ พิธีเทกระจาด พิธีเบิกเนตรยมบาล พิธีเปิดประตูสวรรค์ ฯลฯ และพิธีกรรมต่างๆ ไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2553 ซึ่งจะมีการแห่เรือฮุกโจ้ว ประชาชนที่สนใจสามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 7.30 น.ภาพ/ข่าว คมปิยะ อิษฎานนท์
08/10/53 

ไม่มีความคิดเห็น: