วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อบจ.ราชบุรี สรุปรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 1,500 ชุด


อบจ.ราชบุรี สรุปรวมถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ให้การช่วยเหลือในพื้นที่ 4 อำเภอ กว่า 1,500 ชุด

เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพงศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายโอภาส ตัณเจริญรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ได้นำถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 200ชุด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จำนวน 100 ชุด และที่ตำบลอ่างทอง อำเมืองราชบุรี จำนวน 315 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยรวมการช่วยเหลือครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด 1,515ชุด นอกจากนี้หลังจากน้ำลดแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนน –สะพานที่เสียหายในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอต่อไปภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
08/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: