วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ล่าสุดน้ำยังท่วมหนักราชบุรี ไก่ตายอีกเป็นจำนวนมากนํ้าท่วมที่ราชบุรียังหนักล่าสุดสะพานขาดหลายช่วงนักท่องเที่ยวที่อําเภอสวนผึ้งยังช่วยเหลือออกมาไม่ได้ ส่วนที่อำเภอเมืองราชบุรี น้ำได้ท่วมฟาร์มไก่ของเกษตรกร

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์นํ้าท่วมที่ราชบุรีถึงสภาพความเสียหายของพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพืชผัก นาข้าว พบความเสียหายจํานวนมาก ขณะที่ฟาร์มไก่ของนางสําอาง อู่ตะเภา หมุ่ที่ 16 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ เลี้ยงไก่ประมาณ 12,000 ตัว ถูกนํ้าาท่วม และไก่ตายเป็นจํานวนมาก ขณะที่บ้านเรือนประชาชนถูกนํ้าท่วม จนชาวบ้านได้ขนย้ายเข้าของขึ้นอยู่ในที่สูง ตามเนิน และขอบถนน ซึ่งระดับนํ้ายังรุนแรงเนื่องจากฝนตกลงมาเป็นระยะ ทําให้หลายพื้นที่ของอําเภอเมือง อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา ประสบกับวิกฤติน้ำท่วมฉับพลัน

และขณะนี้นํ้ากําลังไหลลงสู่อําเภอวัดเพลง ขณะที่อําเภอสวนผึ้ง รุนแรงหนัก เนื่องจากมีถนนหลายสายถูกตัดขาด โดยเฉพาะถนนสายโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา - บ้านถํ้าหิน - บ้านตะโกล่าง ถูกนํ้าพัดขาดหลายช่วง ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนยังไม่สามารถออกมาได้ ด้านนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้สั่งการให้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตั้งศูนย์อํานวยการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดห้วยคลุม หมุ่ที่ 6ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วย พร้อมประสานกับของกําลังจากมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งมูลนิธิประชานุกุลราชบุรี มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี มูลนิธิร่วมกระตัญญู และปอเต๊กตึ้ง เพื่อนัาเรือท้องแบบ เรือยาง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบนํ้าท่วม

เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย อีกทั้งฝนยังไม่หยุดตก ขณะที่มีรายงานว่าที่อําเภอบ้านคา ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพุนํ้าร้าน บ่อนํ้าพุร้อน ถนนขาดนํ้าท่วมสูงประมาณ 1เมตร และที่สัานักสงฆ์ใกล้สถานีอนามัยหนองนํ้าขุ่นมีพระสงฆ์ติดอยู่ภายในวัด เนื่องจากถูกกระแสนํ้าตัดขาด เจ้าหน้าที่กําลังให้การช่วยเหลืออยู่ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
05/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: