วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลตรี สมบัติ ศูนย์กลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กล่าวว่า ศูนย์ประสานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนของชาติ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญ ให้มีสำนึกของความเป็นคนไทย เข้าใจในความเป็นมา ของประวัติศาสตร์ชาติไทย

 และระลึกรู้ในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เพื่อให้ช่วยกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยตลอดไป พร้อมนำชมโครงการการศึกษาฟื้นฟู ที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้มตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ภาพ/ข่าว คมปิยะ อิษฎานนท์
15/07/53


ไม่มีความคิดเห็น: