วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการน้ำใส คลองสวย

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี จัดโครงการน้ำใส คลองสวย เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

ที่ด้านหน้าโรงยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำใส คลองสวย เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 500 คน

นายวิทยา เหล่างาม ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 3(เทศบาลสงเคราะห์) ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) และชุมชนในเขต 3 ได้จัดโครงการ น้ำใส คลองสวยขึ้น

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการโยน อีเอ็มบอล และเทอีเอ็มน้ำ ลงในลำคลองฝรั่ง เพื่อบำบัดน้ำเสียซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เป็นวันแรก และจากนั้นในทุกๆวันที่ 7 ของเดือน จะทำการโยน อีเอ็มบอล และเทอีเอ็มน้ำ ลงสู่คลองฝรั่งอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
07/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: