วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ

ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุวรวิหาร คณะสงฆ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระธรรมปัญญาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ณ พระที่นั่งอมรินทร วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินว์โส ป.ธ.7) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมปัญญาภรณ์” โอกาสนี้นายชมน์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีกันอย่างเนืองแน่น
ภาพ/ สุชาติ รอดบญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
08/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: