วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กช.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

กรมการทหารช่างจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 กรมการทหารช่างร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดส่งรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ มาให้บริการรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กรมการทหารช่าง โดยมีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพลทหาร ค่ายภาณุรังษี และค่ายบุรฉัตรร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ สโมสรนายทหารประทวนค่ายภาณุรังษี

การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทหารที่บริจาคโลหิตด้วย
โอกาสนี้ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าพบหารือ พลโทนิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง

ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนใหม่ จากนั้น พลโทนิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย นางนภาวรรณ ปานมงคล นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ร่วมบริจาคโลหิตและใน โอกาสนี้ พลโทนิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่างได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
05/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: