วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรือนจำกลางราชบุรีคุมเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเรือนจำช่วงเทศกาลปีใหม่

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี เผยมาตรการคุมเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเรือนจำช่วงเทศกาลปีใหม่

นายสุรชัย พุ่มแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี ได้เปิดเผยถึงมาตรการการป้องกันยาเสพติดเข้ามาในเรือนจำ ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ว่า ทางเรือนจำกลางราชบุรี ได้มีการเข้มงวดในการตรวจไม่ว่าจะเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น จดหมายจากญาติที่ใช้ติดต่อกับผู้ต้องขัง ที่ผ่านมาพบมีการซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามา พร้อมกับนำเงินสดเข้ามาในเรือนจำ ซึ่งได้ดำเนินการสืบหาผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินการลงโทษตามระเบียบแล้ว ขณะนี้ทางเรือนจำกลางราชบุรี มีผู้ต้องขังกว่า 5,000 คน เป็นผู้ต้องขังชายกว่า 4,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้กระทำความผิดเรื่องยาเสพติด 60 -70 เปอร์เซ็นต์

โดยผู้ต้องขังมีการเตรียมการลักลอบนำยาเสพติดขนเข้าเรือนในจำทุกรูปแบบ ทางเรือนจำจึงได้พยายามป้องกันทุกวิถีทาง โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งได้รับรายงานทางการข่าวว่า ผู้ต้องขังพยายามลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาตลอดเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน สำหรับสิ่งของที่ญาตินำมาเยี่ยมก็เช่นกัน ได้ตรวจค้นอย่างเข้มงวด ซึ่งคิดว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในเรือนจำ ส่วนญาติที่มาเยี่ยมได้มีการประชาสัมพันธ์ที่ห้องพบญาติ

นอกจากนี้ยังปิดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งให้เจ้าหน้าที่พูดคุยทางเสียงตามสาย ทางสื่อโทรทัศน์ ให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด โทษการนำยาเสพติด เข้าเรือนจำ หรือ อยู่ในสังคมภายในนอกซึ่งทางรัฐบาลได้ถือเป็นวาระแห่งชาติสำหรับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรือนจำกลาง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมผู้กระทำผิดให้เข้มงวดอย่างจริงจัง เพื่อสื่อให้ญาติได้รับรู้ว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและนำเข้ามาในเรือนจำ ญาติของผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ต้องขังก็จะได้รับโทษเป็นทวีคูณภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
22/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: