วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ส่งความสุขแด่พระสังฆราช และผู้บริหาร รวมหนึ่งใจให้ด้วยรัก

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

คณะครู นักเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกันจัดงาน ส่งความสุขแด่พระสังฆราช และคณะผู้บริหาร (Christmas A Wide Sharing Heart ) รวมหนึ่งใจ ให้ด้วยรัก

ที่อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน (Christmas A Wide Sharing Heart )รวมหนึ่งใจ ให้ด้วยรัก ให้กับพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญากฤษเจริญ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของโรงเรียน

โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียน ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญากฤษเจริญ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกล่าวส่งความสุขคริสต์มาสแด่พระสังฆราช ผู้บริหาร ครู และนักการทุกท่าน ต่อจากนั้นตัวแทนครู นักเรียน ได้มอบของขวัญแด่พระสังฆราช ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียน อีกด้วย

ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
22/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: