วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

น้ำพุเกมส์
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน น้ำพุเกมส์ ประจำปี 2554

ที่สนามโรงเรียนวัดน้ำพุ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน น้ำพุเกมส์ ประจำปี 2554 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายสมพร ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ว่า โรงเรียนวัดน้ำพุ ได้จัดการเรียนการสอน โดยมีการบริหารงานตามลักษณะการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินการแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีเขียว เพื่อทำกิจกรรมรับผิดชอบงาน ด้วยการแข่งขันกีฬา

สำหรับกีฬาภายในนักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้เด็กๆ รักการออกกำลังเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี การจัดการแข่งขันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 ธ.ค.2554 โดยแบ่งการแข่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กรีฑา และแชร์บอล ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
29/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: