วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เตือนผู้ประกอบการ อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาการค้าภายในจังหวัดราชบุรี เตือนผู้ประกอบการ อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซ้ำเติมผู้ประสบภัย

นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้สินค้าอุปโภค บริโภค ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า สร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมประชาชนอย่างเด็ดขาด ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านที่พักอาศัยและความยากลำบากในการหา ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาจมีการฉกฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคา ที่สูงเกินสมควร โดยไม่มีเหตุอันสมควร และให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่จำหน่ายให้ชัดเจน

ส่วนในกรณีที่พบว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยจะดำเนินการตามกกหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนเรื่องไข่ไก่ พบว่าในหลายพื้นที่เริ่มที่จะขาดแคลน เพราะตั้งแต่เกิดน้ำท่วม ทำให้ไก่หายไปในตลาดประมาณ 3 ล้านตัว ขณะที่ไข่ไก่หายไปในตลาดประมาณ 2 ล้านฟอง ขณะเดียวกัน ผู้ค้าบางรายได้แอบขึ้นราคา

ดังนั้นทางการค้าภายใน จึงส่งเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาไข่ไก่ รวมทั้งราคาสินค้าอื่นๆ เพื่อไม่ให้ผู้ค้าแอบขึ้นราคา โดยประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า หรือพบเห็นการฉกฉวย โปรดแจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
06/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: