วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมจัดระเบียบสายไฟฟ้า
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมมือกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายนำสัญญาณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5ธันวาคม 2554

ที่เทศบาลเมืองราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายนำสัญญาณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยนาง ศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

เทศบาลเมืองราชบุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายนำสัญญาณ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.00 น. ที่บริเวณถนน ศรีสุริยวงศ์ ด้านหน้าเทศบาลเป็นเส้นทางแรก ต่อจากนั้นในทุกวันพฤหัสบดี จะมีการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายนำสัญญาณ ในเส้นทางสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีต่อไป

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองราชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราชบุรี บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ราชบุรี (CAT) บริษัท ราชบุรีเคเบิลทีวี (RCTV) บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV) บริษัท ทรูยูนิเวอเซลคอนเวอร์ชั่น (TRUE) บริษัท TT&T บริษัท บีบี เทค สาขาราชบุรี (DTAC) บริษัท ทริบเปิลทรีบรอดแบรน์ จำกัด จังหวัดราชบุรี และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
02/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: