วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

งานสืบสานวัฒนธรรมครั้งที่ 10
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดงานร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมราชบุรี ครั้งที่ 10เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ที่บริเวณหน้าโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมกันจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมริ้วขบวนเทิดพระเกียรติจาก 8 ชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี คือ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยยวน ไทยจีน ไทยทรงดำ ไทยมอญ ไทยกะเหรี่ยง ไทยพื้นถิ่น และไทยลาวเวียง การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของ 8 ชาติพันธ์ การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค์จังหวัดทหารบกราชบุรี ซุ้มอาหารพื้นถิ่น การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแทงหยวก การทำกระดิ่งทองเหลือง การจุดเทียนชัยถวายพระพร และการจุดพลุเทิดพระเกียรติ

การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาแล้วประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีทุกหมู่เหล่ายังได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วย อีกทั้งยังได้รณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมได้สืบทอดต่อยังลูกหลานต่อไปอีกด้วย
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
06/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: