วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONEจ.ราชบุรี เชิญชวนร่วมประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE

นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในโอกาสที่โครงการ TOBE NUMBER ONE จะมีอายุครบ 10 ปี ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 เพื่อให้สมาชิกและเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของโครงการ ร่วมรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมอย่างทั่วถึงและครอบคลุมสมกับเป็นทศวรรษของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 2555 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดจัดการประกวดเรียงความในหัวข้อ สิ่งดีๆที่เรียกว่า TO BE NUMBER ONE หรือ ครบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้

หัวข้อที่ 1 สิ่งดีๆที่เรียกว่า TO BE NUMBER ONE มีดังนี้

-พัฒนาโครงการฯที่มองเห็นและรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมโดยรวม
-ความรู้สึกและสิ่งที่สัมผัสได้จากองค์ประธานโครงการฯ
-ความรู้สึกประทับใจต่อความสำเร็จของโครงการฯ
-ความฝันและความหวังกับโครงการฯในอนาคต

หัวข้อที่ 2 ครบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE มีดังนี้

-ภารกิจ TO BE NUMBER ONE ที่มองเห็นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
-ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา
-จุดเด่น ปัจจัยความสำเร็จของโครงการที่มองเห็น
-ก้าวต่อไปของโครงการฯที่ต้องการให้เป็น

โดยเงื่อนไข 1 คน เลือกเขียน 1 หัวข้อ โดยอาจผสมผสานร่วมกัน ระหว่างกรอบเนื้อหาหัวข้อที่ 1 และ หัวข้อที่ 2 ก็ได้ เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 ประกาศผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 และเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในงานมหกรรมครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE ส่งผลงานประกวดได้ที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2590-8410 , 0-2590-8188 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร 0-3232-7620 , 08-6311-2086ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
09/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: