วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.จทบ.รบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกราชบุรี กระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักวิชาทหาร ประจำปี 2554

ที่ศูนย์ฝึกวัดพญาไม้ อ.เมืองราชบุรี พลตรี เครือนาค เกิดขำ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2554 พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง ผู้แทนจาก รร.ราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี และผู้แทนจาก รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี ร่วมนั่งรถตรวจแถวการสวนสนามด้วย โดยมี พ.ท.อนุมาศ พินิจชอบ ผู้บังคับหน่วยฝึก นศท.จทบ.รบ. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้จัดกำลังพลสวนสนาม จากนักเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2,845 คน จาก 23 สถานศึกษา และผู้กำกับวิชาทหาร 13 ท่าน เข้าร่วมการสวนสนาม ต่อจากนั้น นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฎิญาณตน ต่อผู้บังคับบัญชา และพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่า เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานว่า นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย จะยึดมั่นและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนดำรงตน อยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม ของสังคมไทย รวมทั้งจะยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตยของชาติไทย

สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ เป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารที่ได้เข้าร่วมกับทหารประจำการ ,ตำรวจสนาม ตลอดจนประชาชนคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ที่ได้ทำการสู้รบต่อต้านทหารญี่ปุ่น ด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายนาย แต่ก็ส่งผลดีต่อประเทศชาติ ซึ่งนับว่าเป็นวีรกรรมของยุวชนทหารสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง จนได้กลายมาเป็น นักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบัน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
09/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: