วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งานวันวิชาการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาจัดงานวันวิชาการโรงเรียนในสังกัด สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2554

ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชุบรี เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑล ราชบุรี ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่อ “เทิดไท้องค์คีตกวีศรีสยาม 84 พรรษา” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด คณะเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานจำนวน14 โรงเรียน

สำหรับงานวันวิชาการโรงเรียนในสังกัด สังฆมณฑล ราชบุรี ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความสามารถในด้านต่างๆและแสดงออกอย่างเหมาะสมกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่ากระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ผลงานการสาธิตทางด้านวิชาการของคณะครูและนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน Lip Sing การประกวดการแสดงความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และการประกวดแฟชั่นโชว์ในชุดรีไซเคิล

โอกาสนี้ประธานในพิธี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชุบรี ได้ให้เกียรติเปิดอาคารดนตรีหลังใหม่ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโอกาสนี้ด้วย


ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
10/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035
ไม่มีความคิดเห็น: