วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การประชุมสมัชชา ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรเทศบาลเมืองราชบุรีจัดการประชุมสมัชชาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสัญญาณไฟจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นประธานจัดการประชุมสมัชชาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสัญญาณไฟจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจรไปมาของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและความปลอดภัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ต.ท. สายัณห์ เพ็งบุญชู รองผู้กำกับการจราจร เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมือง จ.ราชบุรี ตัวแทนจาก รพ.ราชบุรี และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ทั้งสิ้นจำนวน 11 แยก อาทิ สี่แยกตลาดศรีเมือง ด้านเก่าและใหม่ สี่แยกท้าวอู่ทอง (ครัวสวนป่า) สี่แยกปึงถาวร (วัดมหาธาตุ) ให้มีระบบนับเวลาสัญญาณไฟจราจรถอยหลังชนิด LED อีกทั้งยังเพิ่มสัญญาณไฟกระพริบเตือน และไฟกระพริบหยุด ตามปากซอยทางแยกสถานที่ราชการและแหล่งชุมชน 53 แห่ง อาทิ สี่แยกหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด เกาะกลางถนนกลับรถหน้า รพ.พร้อมแพทย์ ทางโค้งหน้าสถานีรถไฟ โครงการนี้สืบเนื่องมาจากโครงการนำสายเคเบิลและสายไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน เพื่อปรับภูมิทัศให้เทศบาลเมืองราชบุรีเป็นเมืองน่าอยู่สืบต่อไป


ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
10/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: