วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี

ที่วัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำเครื่อง อุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาพักพิงที่ศูนย์พักพิงวัดนาหนอง ซึ่งสิ่งของที่นำมาบริจาคนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เปิดรับบริจาคมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม จากประชาชนในหลายพื้นที่

โดยนำข้าวสาร น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมผงเด็ก และผ้าอ้อมเด็ก ฯลฯ ไปมอบให้ โดยมีพระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาหนองเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งศูนย์แห่งนี้มีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิงจำนวนทั้งสิ้น 132 คน พร้อมกันนี้ นายอรรถพล พระลักษณ์ สจ.เขต อ.เมืองราชบุรี ยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับทางศูนย์พักพิงเพื่อใช้จ่ายอีกด้วย

ต่อจากนั้นคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี นำเครื่องอุโภค บริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยเช่นกัน โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ ส่วนศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์สายใยรักแห่งนี้ มีผู้ประสบภัยเข้าพักพิงแล้วกว่า 140 คนภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
07/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: