วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยอดผู้พักพิง ณ ราชบุรี 4,097 คน เป็นคนต่างด้าว 570 คน

ยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี ยอดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (6 พ.ย.54) เป็นคนไทยจำนวน 331 คน และคนต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา และไทยใหญ่) จำนวน 70 คน รวมเป็นยอดผู้ัพักพิง ณ 7 พ.ย.54 เวลา 21:00 น.ทั้งสิ้นจำนวน 4,097 คน แยกเป็นคนไทย 3,527 คน และคนต่างด้าว 570 คน จำนวนที่พักพิง 29 แห่ง เต็มแล้ว 9 แห่ง แต่ยังสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้อีก 3,500 กว่าคน


ภาพ/ข่าว สุชาต จันทรวงศ์
8 พ.ย.2554


*****************************************


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: