วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประธาน กกต.ราชบุรี คนใหม่นายสุเทพ โกมลภมร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ชุดใหม่ตามความคาดหมาย พร้อมยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมที่สุด

ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี นายสุรพล ศรีสุบิน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี (ชุดใหม่)ได้ประชุม เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี โดยที่ประชุมได้ตกลงให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ และมีมติให้ นายสุเทพ โกมลภมร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีอีก 4 ท่าน ประกอบด้วย

นายสุภัทธ์ พัฒนาลาภ ดูแลงานจัดการเลือกตั้ง
นางนิษฐ์วดี จิรโรจณ์ภิญโญ ดูแลงานพรรคการเมือง
พ.ต.อ.ศิรเมศธ์ พันธ์มณี ดูแลงานสืบสวนสอบสวน
นายพูลศักดิ์ ทองใบ ดูแลงานการมีส่วนร่วม

ซึ่งคณะกรรมในชุดนี้จะมีวาระการทำงาน 4 ปี ภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้ว ทางนายสุเทพ โกมลภมร ประธานกรรมการการเลือกตั้งใหม่ ก็ได้นั่งเป็นประธานในที่ประชุม และแถลงนโยบายในการทำงานทันที โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้ง อบต. ทั้ง 14 แห่ง ซึ่งจะต้องมีการแบ่งงานให้ กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคน ได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวว่า การเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ ยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมที่สุด และจะยกระดับการเมืองการเลือกตั้งให้ดียิ่งขึ้นต่อไปภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
10/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: