วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ที่บริเวณริมสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนวัดเขาเหลือ) นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงในครั้งนี้ว่า

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 เทศบาลเมืองราชบุรี นำโดยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี มีนโยบาย จัดทำโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการพัฒนาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชพร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณหลังปั้มถาวร จนถึงคลองวัดโรงช้าง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2554

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯอีกทั้งเป็นการอนุลักษณ์และรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ชุมชน พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ ในการพัฒนาในครั้งนี้ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
30/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: