วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รองผู้ว่าฯ เมืองโอ่ง ขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

รองผู้ว่าฯ ราชบุรี กล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง หลังได้รับบริจาคอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยถึงยอดผู้ประสบอุทกภัย ที่อพยพเข้ามาพักพิงตามศูนย์พักพิงต่างๆ ที่จังหวัดราชบุรี โดยทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ ถึง 29 ศูนย์ โดยในขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้ามาพักพิง ณ จังหวัดราชบุรี แล้ว จำนวน 4,326 คน และมีศูนย์ที่ขณะนี้เต็มแล้วถึง 11 ศูนย์ แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดราชบุรี ยังสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อีกประมาณ 3,000 คน นอกจากนี้ทางด้านจังหวัดราชบุรี ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา

ซึ่งในส่วนของภาครัฐ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณงวดแลก จำนวน 1,200,000 บาท กระจายให้กับศูนย์ที่เปิด 8 ศูนย์แรกเป็นรายบุคคล คนละ 90 บาท ต่อวัน ซึ่งทางจังหวัดก็ได้มอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวในรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนศูนย์ที่ยังไม่ได้นั้นคงต้องรองบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันที่ 11 พ.ย. นี้

สำหรับภาคเอกชนก็ได้มีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรี เช่นที่ตลาดศรีเมือง ได้สนับสนุน ผัก ผลไม้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกวัน ทางด้านหอการค้าจังหวัดราชบุรี สภาอุตสาหกรรม ได้ร่วมสนับสนุน ข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด ต่างๆ จำนวนมาก และยังมีผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ เช่นผู้เลี้ยงกุ้ง ผู้เลี้ยงสุกร ก็ให้การสนับสนุน วัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบการอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย ทุกวันเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีด้านของสโมสรโรตารี่ สโมสรไลออนส์ และผู้ประกอบการเสริมสวยในจังหวัดราชบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่คอยให้บริการตัดผมผู้ประสบภัยอีกด้วย

ส่วนด้านสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศราชบุรี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ของ ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมกันมอบเงิน จำนวน 90,000 บาท ให้กับทางศูนย์วัดนาหนอง วัดหนองหอย และสถาบันพระสังฆาธิการ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดให้นักเรียนที่อยู่ในชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มาแสดงให้ผู้ประสบภัยได้ชมกันในโอกาสนี้ด้วย

ด้านนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณทุกๆ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนจังหวัดราชบุรี มาโดยตลอด และหากผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดราชบุรี โรงยิมเนเซี่ยม หรือตามศูนย์พักพิงต่างๆ ใกล้บ้านท่านได้ทุกเวลาภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
11/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: