วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทศบาลเมืองราชบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ที่ทางเทศบาลเมืองราชบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.2554 ซึ่งปีนี้ทางเทศบาลเมืองราชบุรีเน้นการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย และประหยัดงบประมาณแต่ยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป กิจกรรมบนเวทีกลาง มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลหนูน้อยนพมาศปีนี้พร้อมกับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน คือ ด.ญ.ศุภิสรา แซ่เฮา จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี รองอันดับหนึ่ง ด.ญ.ชนพร เลิศรุ่งวัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี รองอันดับสอง ด.ญ.ปวริศา อังอดิชาติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี รองอันดับสาม ด.ญ.กุสุมา สิงห์จูฑะ โรงเรียนเทศบาล๕ และรางวัลขวัญใจประชาชน ด.ญ.พิมพ์มาดา นิสัยสม

ขณะที่ริมแม่น้ำแม่กลองทางเทศบาลเมืองได้จัดสถานที่ไว้ให้ประชาชนได้ลอยกระทงกันอย่างปลอดภัย โดยจากการสังเกตกระทงทั้งที่นำมาจำหน่ายและผู้ที่นำมาเอง วัสดุที่ใช้มาจากวัสดุธรรมชาติเป็นส่วนมาก นอกจากนี้กระทงขนมปังยังได้รับความนิยมนำมาลอยเช่นกันภาพ/ สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว กาญจนา สิมมา
11/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: