วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาจังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่แผ่นดินที่ วัดเขาวัง ราชบุรี

ที่อาคารปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินที่วัดเขาวัง ราชบุรี มีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นอกจากนั้นยังมีประชาชนที่หนีภัยน้ำท่วมจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่พักพิงที่วัดเขาวังราชบุรี มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาพร้อมกันทั่วประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและนำมาซึ่งสันติสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

ซึ่งจังหวัดราชบุรีกำหนดพิธีดังกล่าวที่วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพระกิตติสาระเมธี เจ้าอาวาสวัดเขาวัง เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และนำเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน และประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติความทุกข์ยาก นอกจากนั้นพระกิตติสาระเมธี ยังได้กล่าวสัมโมทนียกถา ที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขสืบต่อไปภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: