วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี เริ่มลดลง

ยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี ยอดจาก 6 วันที่ผ่านมา คนไทยเริ่มลดลงจำนวน 72 คน ส่วนคนต่างด้าวเพิ่มเล็กน้อย จำนวน 28 คน รวมเป็นยอดผู้ัพักพิง ณ 18 พ.ย.54 เวลา 21:00 น.ทั้งสิ้นจำนวน 4,299 คน แยกเป็นคนไทย 4,164 คน และคนต่างด้าว 135 คน จำนวนที่พักพิง 29 แห่ง ยังเต็มอยู่จำนวน 12 แห่ง
ภาพ/ข่าว สุชาต จันทรวงศ์

19 พ.ย.2554


*****************************************
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: