วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บริจาคโลหิตโปลีเทคนิค


เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่โรงเรียนดรุณาโปลีเทคนิคราชบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เข้ารับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก จากวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และในกรุงเทพฯ ทำให้ขณะนี้ มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงจากเดิม

เนื่องจากประชาชน ส่วนใหญ่เริ่มประสบกับภาวะอุทกภัย และมีความวิกฤติกลัวกับปัญหาดังกล่าว แต่สถานการณ์การเบิกใช้โลหิตจากโรงพยาบาลต่างๆ มายังศูนย์บริการโลหิตฯ ยังคงมีปริมาณเท่าเดิม ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลยังมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาด้วยโรคพื้นฐานต่างๆ เช่น การผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือด โรคมะเร็งอุบัติเหตุ คลอดบุตร จึงมีความจำเป็นต้องการเลือดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการรับบริจาคโลหิต นอกจากจะเป็นการเสียสละโลหิตในร่างกาย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ แก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น รวมถึง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา ในปีนี้


ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
11/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: