วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หอการค้าจังหวัดราชบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมธารน้ำใจยังไม่หยุดนิ่ง หอการค้าจังหวัดหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานเอกชน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับทางจังหวัดนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครั้งที่2

ที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากนายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน คุณกมลวรรณ ดาวประกายมงคล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบริษัทกระจก PMK เซ็นทรัล จำกัด โดยสิ่งของที่ทางหอการค้าได้นำมาบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วยสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะ เรือ และ สุขากระดาษ

ซึ่งทางบริษัทกระจก PMK เซ็นทรัล จำกัด ได้บริจาคสุขากระดาษ 50 ชุด เรือ 2 ลำพร้อมเสื้อชูชีพจำนวน 2 ตัว บริษัท แม็กซ์เวย์ จำกัด บริจาคสุขากระดาษ 100 ชุด เรือ 5 ลำ บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย บริจาคเรือ 12 ลำ และภาคเอกชนอื่นๆ รวม สุขากระดาษที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 210 ชุด เรือ 28 ลำ พร้อมทั้งเสื้อชูชีพอีกตำนวน 2 ตัว หลังจากการรับมอบแล้ว ได้มี นายเกาศัลย์ แก้วยิ่งยง คณะทีมงานของ จ.นครปฐม แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นตัวแทนรับมอบ เรือ 2 ลำ เพื่อไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นครปฐม

ซึ่งสิ่งของส่วนที่เหลือ ที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ทางจังหวัดราชบุรีจะได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้ นับเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ จากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ภาพ/ สุชาติ รอบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
11/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: