วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยอดผู้ประสบทุกภัย เข้าพักพิงที่ราชบุรี เพิ่ม 99 คน

ยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี ยอดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันก่อน (11 พ.ย.54) เป็นคนไทยจำนวน 99 คน ส่วนคนต่างด้าวลดลง 16 คน รวมเป็นยอดผู้ัพักพิง ณ 12 พ.ย.54 เวลา 21:00 น.ทั้งสิ้นจำนวน 4,343 คน แยกเป็นคนไทย 4,236 คน และคนต่างด้าว 107 คน จำนวนที่พักพิง 29 แห่ง เต็มแล้ว 12 แห่ง ยังสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยคนไทยได้อีก 2,844 คน และคนต่างด้าวได้อีก 293 คน
ภาพ/ข่าว สุชาต จันทรวงศ์

13 พ.ย.2554


*****************************************


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: