วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยอดผู้ประสบอุทกภัยเข้าพักพิงที่ราชบุรี 4,260 คน แรงงานต่างด้าวลดลงเหลือเพียง 123 คน

ยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี ยอดเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 2 วันก่อน (9 พ.ย.54) เป็นคนไทยจำนวน 141 คน ส่วนคนต่างด้าวลดลง 235 คน รวมเป็นยอดผู้ัพักพิง ณ 11 พ.ย.54 เวลา 21:00 น.ทั้งสิ้นจำนวน 4,260 คน แยกเป็นคนไทย 4,137 คน และคนต่างด้าว 123 คน จำนวนที่พักพิง 29 แห่ง เต็มแล้ว 12 แห่ง ยังสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยคนไทยได้อีก 2,943 คน และคนต่างด้าวได้อีก 277 คน


ภาพ/ข่าว สุชาต จันทรวงศ์
12 พ.ย.2554


*****************************************


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: